OFERTA

Systemy i urządzenia automatyki

 • Projektowanie, kompletacja i uruchamianie systemów automatyki przemysłowej w oparciu o sterowniki swobodnie programowalne i urządzenia komputerowe
 • Realizacja sieci komputerowych w technologii miedzianej i światłowodowej
 • Prefabrykacja szaf sterowniczych automatyki w oparciu o szafy krajowe oraz importowane

Mechanika, hydraulika i pneumatyka siłowa

 • Remonty, przeglądy, modernizacja urządzeń technologicznych
 • Remonty, przeglądy, modernizacja urządzeń hydrauliki i pneumatyki siłowej
 • Realizacja systemów rurowych dla hydrauliki, pneumatyki i chłodzenia w instalacjach przemysłowych
 • Analiza czystości oleju hydraulicznego w urządzeniach hydrauliki siłowej

Aparatura kontrolno – pomiarowa, pomiary

 • Remont, kalibracja i sprawdzanie przetworników, wskaźników, rejestratorów i regulatorów do pomiaru temperatury, ciśnienia, przepływu oraz innych wielkości nieelektrycznych mierzonych metodami elektrycznymi
 • Wykonywanie nowych, remont używanych, oraz sprawdzanie i wystawianie świadectwa sprawdzenia termoelementów użytkowych z metali szlachetnych i nieszlachetnych
 • Sprawdzanie mierników wielkości elektrycznych
 • Pomiary składu chemicznego spalin

Urządzenia i sieci elektryczne

 • Dostawa, montaż rozdzielnic, transformatorów i linii kablowych
 • Projektowanie i realizacja przemysłowych instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia, instalacji odgromowych
 • Pomiary elektryczne, okresowe i odbiorowe do 15kV
 • Oględziny, przeglądy, remonty i pomiary stacji elektroenergetycznych  i transformatorowych oraz linii kablowych do 15 kV

Maszyny i urządzenia elektryczne NN

 • Naprawy bieżące oraz remonty maszyn elektrycznych prądu stałego i zmiennego o mocy do 160 kW
 • Prefabrykacja rozdzielnic niskiego napięcia