DANE KONTAKTOWE

Stalprodukt Serwis Sp. z o.o.
ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia, POLAND
(GPS: 49.989948, 20.442338)
+48 14 615 16 91
+48 14 615 16 96
wamech@stalprodukt.pl
http://serwis.stalprodukt.pl/

Dyrektor Produkcji
tel. +48 14 615 16 58
mob. +48 660 423 909

Kierownik Oddziału Elektrycznego
tel. +48 14 615 15 47
mob. +48 728 426 003

Kierownik Oddziału Mechanicznego
tel. +48 14 615 15 18
mob. +48 728 426 006

FORMULARZ KONTAKTOWY


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych na potrzeby kontaktu zwrotnego z niniejszego formularza. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej formularza.

Państwa prywatność jest ważna dla nas i zależy nam na ochronie Państwa danych osobowych i przejrzystym informowaniu o tym, jakie informacje gromadzimy i co z nimi robimy.

Dlatego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stalprodukt-Serwis Sp. z o.o, 32-700 Bochnia ul. Wygoda 69
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor@stalprodukt.pl tel. 14 615 14 84, kom. 668 236 910
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.