O FIRMIE

W roku 1999 w ramach restrukturyzacji Stalprodukt S.A. wydzielony został potencjał, na bazie którego utworzono Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością Stalprodukt Serwis.

Stalprodukt Serwis Sp. z o.o. jest członkiem Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. producenta blach transformatorowych i kształtowników zimnogiętych.

Spółka posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Środowiskiem

Misją Firmy jest wspomaganie techniczne klientów w osiąganiu ich celów przy zmieniających się warunkach otoczenia.

Firma oferuje kompleksową obsługę w zakresie posiadanych umiejętności, wysoką jakość i terminowość realizowanych prac.

Zapraszamy do współpracy.